10 pàrquings es cobriran amb plaques fotovoltaiques

33

El nou visor d’aparcaments amb dimensions superiors als 1.000 m² és una eina que té com a objectiu localitzar tots els pàrquings de grans dimensions de les Illes Balears susceptibles de ser coberts amb plaques fotovoltaiques.
Concretament, a Formentera, s’han localitzat deu aparcaments que compleixen amb aquestes característiques: tres al port de la Savina, quatre a Sant Francesc, dos as Caló i un as Copinar. Suposen una superfície de 2,51 hectàrees i podrien generar fins a 2.000 kW, prop d’un 6 % de l’electricitat consumida a Formentera, una dada similar a la generada pel parc fotovoltaic de Cala Saona.

«La implantació d’energies renovables en sòl urbà és una estratègia no només per apropar la producció al consum, sinó per reduir consum de territori. L’IBE ja treballa amb el Consell Insular de Formentera per cobrir amb plaques fotovoltaiques aquests aparcaments», ha assegurat Ferran Rosa, director gerent de l’Institut Balear de l’Energia.
Cal destacar que, en dades de tot Balears, el nou visor ha identificat un total de 794 aparcaments de més de 1.000 m², els quals sumen 275,48 hectàrees. La majoria, 571, s’ubiquen a l’illa de Mallorca; 111, a Menorca; 102, a Eivissa, i 10, a Formentera.

Els càlculs inicials que es desprenen del visor indiquen un potencial de generació elèctrica renovable de fins a 220 MW. Aquesta xifra podria arribar a suposar el 6,1 % del consum elèctric de les Illes Balears en cas que tots aquests aparcaments es cobrissin amb plaques fotovoltaiques.

El visor es pot consultar a https://ideib.caib.es/aparc_fotovolt/.