13,3 milions en ajudes per a 184 empreses de Formentera

19
Rafa Ramírez, Secretari General Socialistes de Formentera

Aquestes noves aportacions completen els ajuts als tres pilars bàsics de la societat: treballadors, autònoms i empreses. En aquest sentit, el Secretari General dels socialistes de Formentera valora positivament la gestió del PSIB a l’hora de donar una resposta ràpida i eficient a la crisi i va assegurar que “La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha estat la més eficient de l’Estat espanyol i ha vetllat per no deixar ningú enrere”.
De la mateixa manera, va afirmar que “s’està treballant per assolir un nou sistema de finançament econòmic per a les Illes Balears”, una proposta “per a una nova articulació financera i territorial d’Espanya que esdevingui en un model cap al federalisme asimètric”. Així doncs, aquesta nova realitat suposaria una major autonomia i responsabilitat fiscal per les Illes Balears, que es traduiria en la consecució del principi d’ordinalitat: rebre els mateixos recursos que aporta la CA.
Factor d’insularitat
A més a més, el Secretari General dels socialistes formenterers, va informar de l’aprovació del factor d’insularitat: l’instrument financer destinat a assegurar la compensació deguda de les conseqüències
econòmiques inherents a la discontinuïtat territorial que implica el fet insular.
D’aquesta manera, Rafael Ramírez va assenyalar que ” les Illes Balears rebran 550 milions d’euros en 5 anys, sense comptar amb la bonificació per descompte residents en viatges”. I que en aquest primer
any, “es disposaran de 110 milions més una compensació de 73 milions, en compensació pel retard en l’aplicació del REB, aprovat en 2019”.
Així mateix, també va comunicar que “les Illes Balears han estat l’única CA que ha rebut aquest factor diferencial en concepte d’inversió, dintre dels pressupostos de l’Estat espanyol”.
Aquesta inversió del factor d’insularitat, estaria destinada a infraestructures i sistemes de transport, gestió, sanejament i/o reutilització de recursos hídrics i del litoral, costes i platges.
També contempla el finançament de la producció, distribució, transport i emmagatzematge d’energia, incloses les instal·lacions d’autoconsum amb una atenció especial a la promoció d’energies renovables,
així com de la utilització de vehicles d’energies alternatives i de la implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
D’altra banda, també engloba el finançament de infraestructures de transport i sistemes de mobilitat, sector turístic, I+D, prevenció, reutilització, recollida, tractament, reciclatge i transport de residus i
actuacions sobre el patrimoni cultural, etnològic, arqueològic, arquitectònic i paisatgístic.
Per concloure, Rafael Ramírez va apuntar que aquest nou model de finançament “suposarà una empenta a les necessitats i demandes històriques de Formentera” i que “les Illes Balears estan rebent
més recursos que mai per part de l’Estat”.