210.339 euros per subvencionar la rehabilitació de patrimoni cultural

24

El Consell de Formentera ha concedit un total de 25 subvencions per una quantitat de 210.339 euros per a la rehabilitació del patrimoni cultural de Formentera en el marc de la convocatòria d’ajudes de l’exercici 2020. Poc més de cent mil euros s’han destinat a la rehabilitació de parets de pedra seca, més de quaranta quatre mil per a intervencions en béns del patrimoni cultural i gairebé 66.000 per a soterrament de línies elèctriques.
La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha valorat “l’interès que ha tingut entre els ciutadans de l’illa aquesta convocatòria que té com a objectiu impulsar la preservació i la revalorització del patrimoni illenc”. A més, la consellera ha destacat que aquestes ajudes tenen la doble vessant, “per una banda contribuir a la conservació del nostre patrimoni i d’una altra, que els formenterers i formentereres se sentin secundats per l’administració i comparteixen la responsabilitat de protegir el nostre patrimoni”.

A la convocatòria de l’any passat es presentaren un total de 30 sol·licituds, de les quals 5 es varen denegar, en la majoria dels casos perquè no s’ajustaven als conceptes subvencionables establerts a les bases. Les persones sol·licitants, una vegada rebuda la notificació de concessió, disposaran d’un termini màxim de 24 mesos (des de la notificació de l’acord o des de la concessió de la llicència urbanística) per dur a terme les actuacions per a les quals han sol·licitat subvenció i per justificar que aquestes s’han dut a terme.