24 alumnes de Formentera tenen necessitats especials

54

Entre ells trobem alumnes amb trastorns de l’espectre autista o discapacitats psíquiques, visuals o auditives.
Als centres de primària hi ha 13 alumnes a la nostra illa que compten amb dos orientadors per atendre’ls. A Eivissa el nombre d’alumnes és de 297 amb 17 orientadors. A aquests mitjans se sumen les Unitats Volants d’atenció especialitzada en patologies concretes com la síndrome de Down o l’autisme.
Pel que fa a l’Institut Marc Ferrer hi ha matriculats 11 alumnes amb necessitats especials i compten amb un professional per atendre’ls.

Als instituts eivissencs hi ha un total de 153 alumnes atesos per 17 orientadors.
A aquestes xifres hem d’afegir els estudiants amb altes capacitats i els que s’incorporen amb retard al sistema educatiu que son atesos per les Unitats Volants d’Atenció Individualitzada.