5 locals de Formentera seran sancionats per incompliment de les mesures anticovid

106

De nou aquest passat cap de setmana, s’han dut a terme les inspeccions coordinades pel Govern amb diferents cossos i forces de seguretat, amb un total de 91 locals, zones d’oci nocturn i espais públics de les quatre illes.
D’aquestes intervencions 7 s’han fet a Formentera (Illetes, platja de Migjorn, es Pujols i Sant Ferran).
Com a resultat d’aquestes inspeccions, s’ha estès 5 actes a Formentera per incompliments relacionats amb excessos de capacitat, amb distàncies socials, incompliment d’horaris i ús de mascaretes entre el personal dels establiments, i per prescindir d’informació al públic i senyalització adequada.
El Decret llei de règim sancionador per als incompliments de les normes relatives a la COVID-19, en vigor des d’aquest passat divendres 10 de juliol, emmarcarà els expedients iniciats en aquestes actuacions. Les sancions poden arribar als 600.000 € quan es produeixin infraccions molt greus.