A Formentera s’han fet una desena de proves del Coronavirus, totes elles negatives

18

Segons informa l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera “prop d’una desena de persones” de Formentera s’han sotmès a la prova del Covid-19 i totes elles han donat negatiu. Totes les proves es van fer a partir de mostres presses a l’Hospital de Formentera, exceptuant dos pacients amb problemes respiratoris que havíem set traslladats a Can Misses (Eivissa) en helicòpter.
Protocol de prova
Inicialment el protocol establia que únicament s’havien de realitzar les proves quan els pacients complien un doble criteri, clínic i epidemiològic. És a dir, que a més de presentar símptomes compatibles amb la malaltia, el pacient havia d’haver visitat en els 15 últims dies algunes zones d’Àsia i la Xina.
Amb el pas dels dies, els protocols s’han anat adaptant a l’evolució de la pandèmia i d’acord amb els criteris del Ministeri de Sanitat. Ara com ara, i seguint aquests criteris, la prova s’ha de realitzar en tres supòsits. D’una banda a una persona que presenti un quadre clínic d’infecció respiratòria aguda que es trobi hospitalitzada o que compleixi criteris d’ingrés hospitalari. D’altra banda, a una persona amb un quadre clínic d’infecció respiratòria aguda de qualsevol gravetat que pertanyi a algun dels següents grups: personal sanitari i sociosanitari o altres serveis essencials. Per últim, es podrà considerar la realització del test diagnòstic en persones especialment vulnerables que presentin un quadre clínic d’infecció respiratòria aguda independentment de la seva gravetat, després d’una valoració clínica individualitzada.