A pescar raors!!!!

185

La veda per a la pesca de raor s’aixeca demà, primer de setembre, i fins al 31 de març. La pesca d’aquesta espècie està totalment prohibida des del primer d’abril fins al 31 d’agost, amb la finalitat de protegir-la i d’assegurar-ne una pesca sostenible. La quantitat de pesca permesa per llicència i dia és de 50 unitats, amb un màxim de 300 unitats per embarcació.

La pesca del raor és principalment de caràcter recreatiu. A les Balears hi ha més de 12.000 llicències d’embarcacions recreatives. De manera professional, són pocs els que s’hi dediquen i ho fan de manera ocasional.

La veda del raor es va establir per primera vegada l’any 2000 i arribava fins al 31 de juliol. Sobre la base de criteris biològics, s’ha ampliat i complementat amb altres mesures. Per exemple, a les reserves marines de Mallorca s’ha establert un ham mínim de 5,7 mm per a la seva captura. Com a resultat de totes aquestes mesures i de l’elevat grau de compliment de la veda, la presència de l’espècie i les captures s’han mantingut en totes les zones de pesca, amb un increment mitjà del 20 % en la talla dels peixos.

Els recreatius que pesquin aquesta espècie a les reserves marines tindran a la seva disposició, com ja tenien la temporada anterior, una aplicació per a mòbils (Diari de Pesca Recreativa) amb la qual podran informar la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de les captures que han fet, així com el temps que han dedicat a fer-les. Els recreatius que ho vulguin podran informar també l’Administració a través de formulari.