Ajudes del Govern per a reformar el bany de persones amb mobilitat reduïda

47

A partir d’aquest dilluns, 19 de juliol, aquelles persones majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda (amb un grau de discapacitat reconeguda d’almenys un 33%) poden sol·licitar les ajudes per adequar el bany d’habitatges per millorar-ne l’accessibilitat i disminuir factors de risc de caigudes i lesions.

Aquestes ajudes, amb un import total de 110.000 euros, van destinades a reformar els banys per fer-los més accessibles, una millora necessària per fer els habitatges de les Illes Balears més segurs i confortables.

Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes els propietaris, copropietaris i arrendataris dels habitatges que siguin majors de 65 anys o amb un grau de discapacitat reconeguda per mobilitat reduïda d’almanco un 33% i que es tracti de la seva residència habitual, a més de tenir residència legal a l’Estat espanyol. Les obres han d’estar sense començar en el moment de la sol·licitud, o en el cas que les obres hagin començat el sol·licitant haurà de presentar una declaració responsable amb fotografia de l’estat anterior a les obres que en justifiqui la necessitat i on s’indiqui la data d’inici d’obres. En tot cas l’inici de les obres ha de ser posterior a l’1 de gener de 2020.

Amb caràcter general, la subvenció és del 50% del pressupost amb un màxim de 3.000 euros, però es pot elevar fins a un 75% en casos en què el nucli familiar tengui ingressos tres vegades inferiors a l’IPREM.

El termini per presentar les sol·licituds comença dilluns dia 19 de juliol i acaba dimecres 18 d’agost de 2021.