Antonio J. Sanz: “aquests pressupostos són l’eina per avançar en benestar econòmic, territorial i ciutadà”

18

Sessió plenària de tres dies al Parlament Balear amb punt únic: debat, votació i aprovació del projecte de llei de Pressupostos Generals per a les Illes Balears per al 2022. Aquest debat es distribueix en dotze apartats – onze conselleries del Govern més un apartat sobre el text de l’articulat, que comprèn els impostos – i cinc votacions. Aquest dilluns el debat ha estat dels apartats referents al text de l’articulat, Presidència Funció Pública i Igualtat, Fons Europeus, Universitat i Cultura, i Educació i Formació Professional.

  1. a) Articulat. En aquest apartat, s’ha posat en valor el paper dels ens com l’Institut Balear de l’Energia, l’Agència de Salut Pública i de l’Impost de Turisme Sostenible, així com la fiscalitat progressiva que permet dotar les Illes de múscul econòmic suficient per a tota la ciutadania;eines clau per a l’economia circular, la transició energètica, la transparència de les institucions i, en definitiva, per a l’estat del benestar. Així mateix ha criticat a una oposició del “quan pitjor millor”, una dreta de discurs bel·licista i que no és, en qualsevol cas, constructiva. També els ha recordat que els problemes en els preus de l’energia sorgeixen de la liberalització del sector per part de les formacions liberal conservadores.
  2. b) Presidència Funció Pública i Igualtat. El diputat per Formentera ha destacat que es tracta d’una conselleria per a la defensa de les llibertats. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de desenvolupar la Llei LGTBI de les Illes, per la diversitat i contra els discursos d’odique revifen des de la dreta. Així mateix, i pel que fa a funció pública, Sanz ha donat suport a l’estabilització dels treballadors públics, sobretot pel que fa a sanitat i educació, i ha recordat que la millor manera de reduir la temporalitat és generar oposicions i no treure la gent al carrer, completament al contrari del que fan els governs liberal conservadors tant a les Illes com a la resta de l’Estat. Finalment ha exposat la importància del factor d’insularitat i de donar un nou impuls a IB3.
  3. c) Fons Europeus, Universitat i Cultura. Sanz ha defensat la gestió dels fons europeus i el pacte de reactivació econòmica. A més, ha destacat la inclusió Museu Etnogràfic de Formenteraals pressupostos, una esmena del diputat formenterer per adequar Sa Senieta i els esforços per avançar en la normalització lingüística de la llengua catalana. Finalment, ha ressaltat l’increment d’un 14% en política universitària, un fet que el Sanz considera central. Així mateix, el diputat ha convidat a Partit Popular i Ciutadans a deixar de crear discòrdia i a sumar-se als consensos en llengua i cultura i reactivació econòmica, com el pacte de reactivació al qual es troben la majoria de partits i tots els Consells Insulars, així com la majoria dels ens socials de les illes Balears.
  4. d) Educació i Formació Professional. En aquest punt, s’ha ressaltat que les millores en educació a les Illes Balears tenen el segell dels governs progressistes, “les xifres són clares”. Quan governa el PP, retalla. Quan el govern es progressista, s’avança. Finalment ha defensat l’aplicació de la Formació Professional Dual, que s’adapta molt millor a les necessitats del territori i a la inserció laboral. A Formentera, s’ha destacat la inversió de 700.000 € per  a l’IES Marc Ferrer, i la dotació fins 2024 de fons per avançar cap a la gratuïtat de l’educació de 0 a 3 anys, amb 560.000 € a les escoles públiques i 150.000 a l’escola Verge Miraculosa.

En qualsevol cas, amb l’aprovació de les seccions d’avui es garanteixen 50.000 € per a la museïtzació de Sa Senieta, així com una modificació de la llei de Residus i Sols Contaminants, per impulsar la prova pilot del Sistema de Dipòsit i Retorn d’Envasos (SDDR) a l’illa de Formentera.

Aquest dimarts es debatrà sobre Hisenda i Exteriors, Medi Ambient i Territori, Afers Socials i Esports, i Salut i Consum.