Aquest divendres primer ple ordinari de l’any del Consell de Formentera

14

Aquest divendres hi haurà nova sessió del ple ordinari del mes de gener del Consell de Formentera a les 09.00 hores a la sala de plens.

Entre d’altres qüestions es donarà compte de la rectificació de l’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora del preu públic del servei d’amarratge a s’Estany des Peix, de l’illa de Formentera, a l’àmbit del parc natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera. I també de l’aprovació definitiva del projecte executiu per a l’adequació i urbanització d’accés a Sa Roqueta.

A l’ordre del dia del ple d’aquest divendres hi ha també la Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’obtenció i control de l’autorització per l’entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques de l’illa de Formentera durant els períodes de l’any de major afluència turística i la proposta d’aprovació del sostre de vehicles i període d’aplicació de la limitació de l’entrada, la circulació i l’estacionament en les vies públiques de l’illa de Formentera per a l’any 2023.

Es formularan les 6 preguntes del Grup polític Sa Unió de Formentera PPCompromís i haurà també la compareixença del Sr. Rafael Ramírez Gutiérrez, vicepresident tercer i conseller de Benestar Social, Gerència, Habitatge i Transparència.