Atesos dos casos d’assetjament escolar a Formentera

266
Schoolgirl crying on background of teasing classmates

Així ho desvetllen les dades de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de Balears, conegut com a Convivèxit i que durant el passat curs 2018-2019 va atendre els dos casos mencionats a Formentera i una vintena més a Eivissa.
La majoria de les demandes han set en l’alumnat de primària.
Segons el departament d’Educació en el total de l’arxipèlag es van obrir 407 per assetjament escolar, 66 dels quals van ser de ciberassetjament i el 89% del total es van resoldre satisfactòriament.
Els infants amb sobre pes i els que tenen necessitats específiques de suport educatiu (NESE) són els dos col·lectius que reben més assetjament.
En la presentació de les dades, el conseller d’educació Martí March ha destacat la futura presentació del Pla de Coeducació, com a estratègia del seu departament.