Beca d’investigació del Consell de 6.000 euros

18

El Consell de Formentera, ha presentat avui la convocatòria de la beca d’investigació per l’any 2019 dotada amb 6.000 euros.
Les àrees temàtiques que està acotada aquesta beca són les branques d’arts, humanitat i ciències socials.

Té per objectiu l’impuls de la investigació científica vinculada per la seva
temàtica a l’àmbit de Formentera.
Les bases ja han estat publicades al BOIB i els interessats poden presentar els projectes a
la convocatòria fins al 13 de juny. Una vegada finalitzi el termini de presentació, una
comissió avaluadora formada per diferents membres valorarà els projectes presentats d’acord amb l’interès científic, la coherència i la metodologia, i els currículums dels
investigadors. El treball d’investigació objecte de la beca concedida s’haurà de realitzar
dins el termini de dotze mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la concessió.
La passada edició el projecte titulat “Paisaje cultural de Formentera. Estudio de las dinámicas de explotación y uso de la piedra a lo largo de la historia“, va obtenir la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera 2018.