Beca d’investigació per a un projecte sobre la pagesia

29
Imatge: Amparo Arias

‘Memòria de pagesia. Recollida d’informacions orals sobre les activitats
productives tradicionals a Formentera: agricultura de secà, vinya, ramaderia i
altres’, ha obtingut la Beca d’investigació 2019 del Consell de Formentera. El projecte el
dirigirà Antoni Ferrer Abárzuza, doctor en Història per la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Les quatre sol·licituds presentades en aquesta convocatòria varen ser totes admeses a
tràmit, i després que la Comissió Avaluadora valoràs els projectes presentats en base a
l’interès científic, la coherència i la metodologia, i els currículums dels investigadors, el
projecte mencionat quedà en primera posició. Aquesta beca té una dotació econòmica de
6.000 euros.
L’objectiu és el de recopilar entrevistes que permetin documentar acuradament els coneixements de les pràctiques productives de l’economia tradicional de Formentera.
El treball vol conèixer les espècies més cultivades, el calendari pagès, les feines de la terra, les eines i ferramentes i el destí del producte final, entre altres aspectes.