Brussel·les autoritza al Govern Balear a destinar 65,3 milions a lluitar contra el Coronavirus.

17

La Comissió Europea ha aprovat la modificació del programa del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de les Illes Balears plantejada pel Govern perquè pugui disposar de més de 65 milions d’euros en la lluita contra la pandèmia de la Covid-19, per tal d’enfortir la capacitat de resposta del sistema de salut davant la crisi sanitària.

Aquesta redistribució de les ajudes europees s’emmarca en la decisió de la Unió Europea de flexibilitzar l’ús dels fons de cohesió per reforçar els sistemes sanitaris en el marc del Pla CRI (Iniciativa d’inversió de resposta al coronavirus), posat en marxa per les autoritats comunitàries, com a una de les primeres mesures que va impulsar la Comissió Europea a finals de març per mitigar l’impacte de la pandèmia.

Després de negociar amb el Govern i l’executiu espanyol les modificacions en el programa Feder, Brussel·les ha donat llum verda a l’ús d’aquests fons per a accions relacionades amb la Covid-19. En el cas de les Illes Balears, són 65,3 milions d’euros.
L’adopció d’aquesta decisió suposa un suport important per atendre de manera eficaç les necessitats existents per la crisi sanitària, a través de llits hospitalaris suplementaris, la contractació de nous treballadors sanitaris, l’augment de proves de detecció de la malaltia o l’adquisició d’equipaments, inclosos els de protecció. Això ha comportat aprofitar els romanents generats en algunes de les inversions ja fetes, així com els compromisos pressupostaris encara no disposats d’operacions no executades.