Campanya d’embelliment urbà: “Formentera es cuida a cada racó”

24

El Consell de Formentera ha presentat la campanya que s’iniciarà al mes de novembre i es perllongarà fins al 30 d’abril, en la que la institució agilitzarà els tràmits i bonificarà taxes i impostos associats a les reformes i millores en els nuclis urbans. 

Per fomentar la campanya, el Consell informarà la Pimef, Cambra de Comerç de Formentera, les comunitats de propietaris, administradors de finques, empreses constructores i locals comercials sobre la bonificació de taxes i impostos i agilització de
tràmits per millorar l’estètica dels edificis i el seu entorn.
Les taxes i impostos que quedaran bonificats seran les obres de manteniment o millora, no les de nova edificació o les que suposin un augment de superfície. Les taxes quedaran bonificades al 100% i els impostos al 95%, que és el màxim legal permès. A més s’agilitzaran els tràmits per a l’inici de les obres.

La campanya també es podrà veure a les principals cartelleres del Consell, als OPIS dels autobusos i a diversos mitjans de comunicació a través de falques i baners publicitaris.