Cicles formatius a l’IES MARC FERRER

200

Aquells que vulguin continuar la seva formació a l’Institut de Formentera ara tenen l’oportunitat de cursar els cicles formatius de cuina i gastronomia, serveis en restauració i gestió administrativa.
El pla de formació de Cuina i Gastronomia són 2 cursos amb un total de 2.000 hores i ofereix sortides professionals de cuiner, cap de partida o treballador d’economat.
El de gestió administrativa permetrà exercir d’auxiliar administratiu, administratiu comercial, recepcionista, atenció al client o tresoreria. El pla de formació també és de 2.000 hores i 2 cursos.
El de serveis de restauració té la mateixa durada que els anteriors i les sortides professionals són: cambrer, cap de rang, barman, ajudant de sommelier.
Per poder accedir a aquests cicles formatius de grau mitjà s’ha de tenir el Graduat en Educació Secundària o d’un nivell acadèmic superior, tenir un títol de Formació Professional Bàsica, estar en possessió d’un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics, haver superat el segon curs del BUP o la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys o a cicles formatius de grau mitjà.
Disposeu de més informació al web www.iesmarcferrer.cat o http://fp.caib.es.