Clausurat provisionalment el Pirata d’Illetes per un brot de Coronavirus

509

L’establiment romandrà tancat fins que la propietat efectuï la desinfecció pertinent i garanteixi que el personal és negatiu en Covid-19 i ha finalitzat el període de quarantena. El règim sancionador preveu multes de fins a 600.000 € per a les infraccions molt greus.
Un operatiu conjunt coordinat per la Direcció General d’Emergències i Interior, en el qual ha participat la Direcció General de Salut Pública i el Consell de Formentera, ha decretat avui, per primera vegada, el tancament provisional d’un establiment de restauració a Formentera per diferents incompliments de la normativa sanitària derivada de la pandèmia de Covid-19.

Després que el passat dia 12 d’agost es detectessin dos casos positius de Covid-19 entre el personal de l’establiment i s’activés el protocol d’aïllament dels seus contactes estrets, cinc d’aquestes persones que havien de romandre en quarantena a l’espera de resultats, han estat identificades mentre treballaven a l’establiment inspeccionat.

En conseqüència, s’ha aixecat acta i s’ha decretat una ordre de suspensió temporal de l’activitat del local fins que faci efectiva la desinfecció pertinent i pugui garantir que el personal en actiu no ha estat infectat per Covid-19 i ha finalitzat el període de quarantena indicat.

La resolució dels expedients iniciats en aquestes actuacions es regula en el Decret llei de règim sancionador per als incompliments de les normes relatives a la COVID-19, en vigor des del divendres 10 de juliol. Les sancions poden arribar als 600.000€ quan es produeixin infraccions molt greus.

Aquesta actuació s’emmarca dins la campanya d’inspeccions conjuntes per vigilar el compliment de la normativa de prevenció derivada de la pandèmia de COVID-19. Els equips integrats per inspectors de la Comunitat i dels consells insulars i per agents dels diferents cossos i forces de seguretat (Policia Nacional, Guàrdia Civil i policies locals) ja han dut a terme en el primer mes de funcionament un total de 337 inspeccions de les quals s’han derivat 201 actes.

Per illes, el primer mes de funcionament dels operatius ha donat com a resultat 144 inspeccions efectuades a Mallorca, de les quals se n’han derivat 115 actes aixecades; a Menorca, 39 inspeccions i 28 actes; a Eivissa, 131 inspeccions i 42 actes, i a Formentera, 23 inspeccions i 16 possibles infraccions registrades.