Coeducant des del cinema

26

La Universitat de les Illes Balears ofereix un taller a Formentera per educar de de la igualtat, sota el títol “Coeducar des del cinema”.

En ell els participants visionaran un film i posteriorment l’analitzaran des d’una perspectivasala de feminista. A partir d’aquí, es fomentarà la reflexió i es donaran a conèixer les maneres com podem consolidar models coeducatius, específicament a partir del cinema.
La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe potenciant així la igualtat real d’oportunitats.

El taller serà el pròxim dilluns 14 d’octubre per la tarda a l’antiga Sala de Plens del Consell i la inscripció és gratuïta, està oberta a tots els perfils amb un limit de 40 places.