Comença la Selectivitat 2021

29

Els estudiants de Formentera que vulguin accedir a la Universitat se sotmetran a la Prova de batxillerat d’accés a la Universitat, en un context de restriccions per la Covid.
A Formentera els exàmens es faran al Club de Jubilats i Pensionistes de Sant Francesc.
Mesures sanitàries
Mascareta obligatòria en tot moment, inclòs durant l’examen
Es prohibiran les aglomeracions a l’entrada i sortida de cada examen
Entrada escalonada amb 15 minuts de diferència: grup parell i imparell. Aquests grups s’assignen depenent del mes de naixement, els nascuts en mesos parells, van en el grup parell i els nascuts en els mesos imparells; van en el grup imparell.
Taules individuals a l’hora de realitzar l’examen i metre i mig de distància
Entre examen i examen es procedirà a la neteja i desinfecció de les aules.