Declaració obligatòria del cens ramader

52

A Formentera s’ha obert el termini de declaració obligatòria del cens ramader fins al pròxim 28 de febrer. Això implica que tots els ramaders de Formentera, tant els que comercialitzen com els que els tenen per autoconsum, estan obligats a renovar les seves cartilles ramaderes.
Porcs, ovelles, cabres, cavalls i totes de la família de les aus s’han de declarar per a garantir i planificar els controls sanitaris.

La renovació de les cartilles, s’ha de fer a l’àrea de Medi Rural, portant el llibre de registre d’explotació.