Dick Coates dona imatges i manuscrits del 1958 a l’arxiu del Consell

61
Activitat al Port de la Savina al 1958. Foto: Dick Coates

L’Arxiu d’Imatge i So de Formentera ha rebut la donació d’un important fons d’imatges i
manuscrits de l’ornitòleg britànic Dick Coates.
Aquest fons és fruit d’una visita que va fer Coates a Formentera juntament amb P. G.
Johnson amb motiu d’un estudi ornitològic on es va registrar l’entrada de l’ocell de
tempesta carablanc. El fons consta de 103 negatius en blanc i negre, dels quals se’n
digitalitzaren 67 en format JPG. També hi ha una sèrie de fotografies en format jpg de les
quals no existeixen negatius, tres diapositives en color, dues fotografies en color de les
quals no hi ha negatiu, dues fotografies del mateix Dick Coates, un plànol elaborat a mà
del campament d’albirament d’ocells, una revista que relata la seva visita ornitològica,
quatre postals de correspondència relacionada amb el seu estudi, a més de factures i
notes personals.

Foto: Dick Coates

D’entre aquestes factures, en destaca una de la seva estada a la Fonda Parador, actual
Hostal Casa Miramar, datada el 10 d’abril de 1958 per un import de 450 pessetes.
Des de l’Arxiu d’Imatge i So del Consell Insular de Formentera s’ha destacat el “gran valor
històric” d’aquest fons, que representa la societat d’aquella època, a més d’aportar detalls
del patrimoni, la naturalesa i les tradicions de l’illa en aquestes dates. Entre les fotografies
es pot apreciar la “Parrala“, els taxis d’aquella època, la zona des Caló, el port de la
Savina i la seva activitat, la travessia marítima entre Eivissa i Formentera, el camí de sa
Pujada, les casetes varador de l’illa i labors de construcció.
Així mateix, han detallat que demà mateix s’enviarà a restaurar i conservar tot el material
del fons que sigui necessari, per, posteriorment, digitalitzar-lo en alta resolució. Els
documents que ho necessitin passaran un tractament de perfilat i focus per donar-los
nitidesa.
Després d’aquests treballs es procedirà a la descripció i identificació de les imatges i a la
seva catalogació.