Drets a tenir en compte per treballadors, autònoms i empreses per la crisi del Coronavirus

53

Principalment, cal recordar que en la situació actual les empreses no poden acomiadar els
treballadors, que no es poden donar vacances forçades i que aquestes s’han de pactar
amb els representants dels treballadors. Si l’activitat de l’empresa continua, es recomana
que s’apliquin mesures de flexibilitat (teletreball o adaptacions de la jornada de treball,
entre d’altres).
També s’han establert una sèrie de línies de liquidat extraordinària d’operacions a través
de ISBA i ISCO per empreses i autònoms. Si les activitats d’un autònom queden suspeses
per l’estat d’alarma o la seva facturació cau més d’un 75% respecte del període de
facturació del semestre passat, pot demanar una prestació fins que acabi l’estat d’alarma.
A més, durant aquest període cotitzarà a la Seguretat Social. També, s’ajorna el pagament
dels deutes tributaris corresponents a les declaracions i liquidacions si el termini de
presentació finalitza entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020.
Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació
D’altra banda, si l’empresa vol interrompre la relació laboral, ha de dur a terme un
expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). L’ERTO pot consistir bé en una
suspensió del contracte de treball, o bé en una reducció de la jornada. En aquest sentit,
cal recordar que les persones fixes discontínues també s’han d’incloure als ERTOS: si
encara no han estat cridades quan l’ERTO s’aproven, l’empresa les ha de cridar en la data
prevista i incorporar-les a l’ERTO.
Si l’empresa on treballen fa un ERTO, no han de fer res: el SOIB els donarà d’alta de
manera automàtica i el SEPE els tramitarà, també automàticament, la prestació.
Els ERTOS s’han de negociar amb els representants dels treballadors i de les
treballadores i quan finalitzi tornaran a tenir la situació contractual que tenen ara.
Mentre duri l’ERTO, les persones treballadores tenen dret a prestació per desocupació
sense consumir atur. En cas de l’ERTO el treballador cobrarà el 70% de la cotització
mitjana dels darrers 180 dies cotitzats (o del període anterior a la situació d’atur derivada
del COVID19). es cobrarà durant tot el temps que duri l’ERTO.A més, el treballador
seguirà d’alta en l’empresa.
El Govern balear ha habilitat un portal web www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/portada on els autònoms, empresaris i
treballadors es poden informar de tots els dubtes sorgits arran de la nova situació.
Pensionistes
Finalment, els pròxims dies es farà el pagament de les pensions i des del Consell de
Formentera es vol recordar als pensionistes, que com col·lectiu de risc, han d’evitar les
aglomeracions als bancs, que si no és estrictament necessari, no vagin al banc i que és
millor treure els diners dels caixers. I sempre s’hi han de complir les mesures higièniques
de no tocar-se la cara i rentar-se les mans quan arribin a casa.
Consell Insular
en l’àmbit de les seves competències, el Consell de Formentera està treballant en una bateria de mesures per afavorir la situació de tota la ciutadania de l’illa. Aquestes mesures estaran dirigides, principalment, per a les persones més vulnerables i col·lectius que es trobaran en situació de precarietat. A més, hi haurà mesures relatives als tributs, autoritzacions i llicències.