Dues alumnes de Formentera han aconseguit matrícula d’honor al Conservatori

83

D’una banda a Neus Boned Escanellas li han concedit aquesta distinció en l’assignatura de Piano de 3r d’Estudis Professionals i d’altra, Paula Tur Torres, ha set matrícula d’honor en Història de la Música de 6è d’Estudis Professionals.
Altres quatre alumnes d’Eivissa han aconseguit aquesta distinció, el que demostra un resultat excel·lent de l’ensenyament del Conservatori.
Recordem que dilluns s’obrin les inscripcions per a les proves d’accés a l’extensió del Conservatori de Formentera, a les que es poden presentar els majors de 8 anys. El conservatori permet a Formentera cursar estudis elementals i professionals de música, en les especialitats de piano, guitarra, flauta i violí.