El Consell aplica mesures de protecció del Coronavirus per als seus treballadors

106

La Consellera de Recursos Humans, Paula Ferrer ha informat als treballadors de les pautes i directrius acordades arrel de les recents reunions mantingudes a tots els nivells.
Totes aquestes mesures van dirigides a preservar la seguretat d´usuaris i treballadors, entre tots amb responsabilitat i seguint els protocols podem ajudar a minimitzar els danys d´aquesta pandèmia.
Ates a la situació excepcional en la que ens trobem a partir del dilluns 16 de Març:
‐ Es suspèn l’atenció directa al públic a totes les instal·lacions i oficines del Consell.
‐ Els tràmits s´hauran de fer per telèfon o via telemàtica.
‐ S´evitaran les cites i reunions presencials.
Per garantir la conciliació personal i familiar:
‐ Es flexibilitzarà la jornada laboral.
‐ Facilitarem el teletreball sempre que siga possible.
‐ Demanen als treballadors que es trobin dins els grups de risc que ens notifiquin la seva
situació, per a que l’administració prengui les corresponents mesures de protecció.
Donat que es desaconsellen les reunions, i amb la impossibilitat de realitzar una mesa
negociadora amb els sindicats volen deixar clar que aquest document ha estat treballat i
consensuat amb els representats dels treballadors.
La situació esta contínuament avaluant-se per tant anirem informant de totes les novetats.