El Consell celebra el “Dia de la Llengua Materna” defensant la unitat del català

41
Assistents a un curs de català a Formentera

Aquest diumenge, 21 de febrer és el “Dia internacional de la llengua materna”, segons es va aprovar per la UNESCO. Amb aquest motiu, el Consell de Formentera ha fet arribar als governs i parlaments de Catalunya, País Valencià, Múrcia, l’Aragó i al govern espanyol l’acord de reconeixement i defensa de la unitat de la llengua catalana, que es va acordar en el ple del Consell del passat mes de novembre.
La consellera de Política Lingüística, Raquel Guasch, ha manifestat que “és fonamental treballar pel present i el futur de la nostra llengua, i d’aquesta necessitat neix també aquest document.”

Guasch ha afegit que “aquest acord, a més de fer valdre les expressions pròpies del català de Formentera, rebutja qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, tècnics o socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és oficial de poder viure amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística”.
Guasch també ha destacat que aquest acord es fa arribar a comunitats com Múrcia i Aragó. “La primera no té reconeguda l’existència de comunitat lingüística del Carxe; i Aragó, que si bé reconeix el català com una de les llengües pròpies, encara no hi és oficial”, ha recordat. Per això, l’acord del Consell de Formentera insta el govern espanyol “a reconèixer, a partir del convenciment emparat en els estudis lingüístics, l’evident unitat de la llengua catalana, a més de corregir els ens o serveis que la qüestionen, i fomenten el secessionisme lingüístic català en la seva activitat.”