El Consell demana ajudes per millorar es Pujols

32

La institució ha demanat al Govern balear finançament per finançar les millores al nucli turístic des Pujols. La presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, ha escrit una carta a la presidenta del Govern, Francina Armengol recordant el seu compromís i el del Ministeri de Turisme de finançar un “projecte de destinació turística consolidada”, segons recull la missiva.
Alejandra Ferrer ha recordat que “a l’edició de 2019 de la World Travel Market de Londres
es va fer una presentació conjunta entre la ministra de Turisme, els Consells insulars i la
Comunitat Autònoma on es va fer públic el finançament de diferents projectes d’inversió al
sector turístic balear. Totes les illes, excepte Formentera, varen rebre finançament i la
ministra i la presidenta del Govern es varen comprometre a destinar-hi una nova partida
per a l’any 2020″.
En aquest sentit, segons afegeix a la carta, el passat mes de juny, la Comisión Sectorial
de Turismo, depenent de la Secretaría de Estado de Turismo, aprovava el “Programa de
Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos“. Des del Consell de Formentera es va
presentar un projecte per millorar la imatge turística per excel·lència de l’illa, es Pujols,
aconseguint la seva millora de la gestió de l’aigua i dels residus i de l’accessibilitat per
totes les persones, treballant per una illa més sostenible.
Aquest projecte, que responia a un dels objectius del programa: el de donar suport a la
reconversió dels destins turístics pioners per mantenir el seu atractiu i competitivitat, no va
obtenir el vistiplau del Ministeri.
Nova petició
Arran de l’anunci per part de la presidenta del Govern del passat 30 d’octubre, de l’acord
amb el Ministeri que permetrà la inversió de 100 M€ (2021-2023) per a la recuperació i
millora del sector turístic balear, des del Consell de Formentera reiterem la necessitat que
arribin part d’aquests fons a la nostra illa i reiterem l’interès que es pugui finançar amb aquests fons el projecte “Reconversió de zones i equipaments públics. Pla de millora del
nucli turístic d’es Pujols, Fase II.”, segons ha reclamat Alejandra Ferrer.
Per últim, la presidenta del Consell de Formentera ha sol·licitat el compromís d’Armengol
“perquè arribi la partida econòmica necessària i suficient per a poder executar aquest
projecte, que és cabdal per a la recuperació econòmica i turística”.