El Consell demana la retirada de la modificació de la Llei de Costes

51

El Consell de Formentera, demana al Govern Central que retiri el projecte de modificació del reglament general de Costes. Així ho ha manifestat la presidenta del Consell, Ana Juan en una reunió amb membres de la Plataforma d’Afectats per la delimitació. El Consell ha presentat al·legacions, demanant que el nou reglament reculli la peculiaritat de Formentera, ja que consideren que és contrari a dret i crea una inseguretat jurídica que trepitja els drets dels particulars a més d’envair competències de l’administració local.
La presidenta del Consell, en primer lloc, ha destacat que el nou reglament de Costes ha
de recollir “la peculiaritat de Formentera” i que “no es poden fer passes enrere en aquest
sentit”. “En aquest tema, la societat de Formentera sempre ha treballat unida, per damunt
d’interessos partidistes, per defendre els interessos dels nostres vesins i vesines; no pot
ser que la nova normativa provoqui més inseguretat entre els particulars i envaeixi les
nostres competències com a administració local”, ha assenyalat la presidenta.
En el document enviat pel Consell s’incideix que les modificacions que pretenen introduir-
se “condueixen novament a l’arbitrarietat en la determinació del domini públic” i envaeix
les competències pròpies en matèria d’Urbanisme i Activitats. Així, per exemple, regula les
obres que es poden realitzar a la zona de servitud de protecció i modifica els articles per a
fer obres de conservació als immobles que hagin quedat en domini públic marítim
terrestre. “S’ha de tenir cura amb aquesta previsió perquè no aboqui a la demolició de les
construccions construïdes en aquesta zona del litoral abans de temps, amb un fort
impacte paisatgístic i mediambiental”.
També suposa una “limitació injustificada de drets dels particulars en la mesura que per la
seva laxitud deixa en mans del criteri subjectiu de l’Administració la revisió de la
delimitació, i fuig novament de criteris tècnics acceptats jurisprudencialment”. A més, pot
afegir “nous obstacles en els drets dels propietaris o titulars de drets al domini públic
marítim terrestre”.
Una de les modificacions que es proposa en aquest reglament és la limitació del termini de
la concessió com a màxim a 30 anys renovables, fins a 75 anys, tal com estableix la Llei
de Patrimoni de les administracions públiques, en la qual es preveu aquest termini genèric
de 75 anys.
El Consell també reclama al nou reglament una memòria d’impacte econòmic per poder qualificar econòmicament l’afectació de les noves mesures proposades.