El Consell desestima la instal·lació del Parc Fotovoltaic de La Mola

48

Així ho ha fet saber la institució insular en un escrit d’al·legacions que ha remès al Govern Balear, que inclou dos informes vinculants negatius per part de l’àrea de Territori i per part de l’àrea d’Agricultura, per no complir el projecte amb la legislació insular i balear vigent.

L’administració insular es mostra a favor de la implantació de les energies renovables a l’illa però ho vol fer de manera planificada, per això està treballant en el desenvolupament del Pla especial regulador de la implantació d’instal·lacions energètiques de Formentera, tal com marca el Pla Territorial de l’illa.

L’informe dels serveis tècnics d’Agricultura assenyala que la instal·lació del parc compromet l’alt valor fèrtil i productiu de la finca i suposaria una alteració dels sistemes de drenatge tradicionals, contravenint la Llei 3/2019, de 31 de gener, Agrària de les Illes Balears. Cal destacar que el parc es projecta en una zona qualificada com a Àrea d’interès agrari (AIA) i que per tant ha de ser regulada i delimitada segons estableix el Consell al seu Pla Territorial Insular.

Així mateix, segons es recull en l’informe de l’àrea de Territori, aquest Pla especial determinarà les tecnologies i els espais més idonis per desenvolupar energies netes. Si no fos així, la implementació d’energies renovables es realitzaria de manera discrecional per part de les empreses privades, que decidirien les tecnologies i els espais a utilitzar.

Formentera té un territori molt limitat i protegit i hem de garantir l’equilibri entre la instal·lació d’energies renovables i el manteniment i la potenciació de les característiques del paisatge de l’illa, que són part de la nostra identitat i la nostra carta de visita.