El Consell Insular creu que la sentència “confirma que s’ha respectat el dret de llibertat sindical” en el cas del comiat del delegat d’UGT

41

El Consell Insular respon a la nota d’UGT sobre la sentència que condemna a la institució per vulneració de drets fonamentals amb un comunicat en el qual assenyala que aquesta “desestima la demanda de vulneració de dret fonamental de llibertat sindical d’UGT contra l’administració”.
El text de la sentència indica, “ningún obstáculo u objeción se opuso por parte de la Administración para que el Sr. Mateos desplegara su actividad representativa/sindical en el seno de la Corporación”, per la qual cosa, segons el Consell “la fi del nomenament de funcionari interí d’aquesta persona no es va produir per la seva activitat sindical sinó per l’incompliment de les bases d’un borsí”.

El Consell indica que “el demandant no es va presentar al lloc de treball durant els tres mesos del període de prova esgrimint alliberament sindical, sense tenir en compte que la base desena del procediment especificava que la superació del període de prova era necessari per culminar el procés selectiu”.La sentència, que retreu al demandant “la falta de incorporación a un puesto de trabajo cuyo origen estaba en un bolsín de interinos para cubrir puestos caracterizados por su necesidad y urgencia”, posa en alerta que la conducta de José Ramón Mateos “puede ser calificada como fraude de ley con arreglo a lo establecido en los artículos 6.4 y 7 del Código Civil”. La nota continua dient que a més de desestimar la demanda de vulneració del dret fonamental de llibertat sindical, el Consell informa que “la sentència també desestima la demanda de vulneració del dret a la tutela judicial efectiva.
En canvi, la sentència sí que reconeix al demandant una de les tres peticions de vulneració de drets fonamentals, en concret la d’accés a la funció pública en condicions d’igualtat, capacitat i mèrit, fet que anul·la el decret de fi de nomenament com a funcionari interí del demandant”.
El motiu descrit a la sentència és que “una decisión de este estilo debería haber ido precedida del correspondiente procedimiento en el que con audiencia del interesadose hubiera dilucidado –con todas las garantías– si era o no conveniente la aplicación del contenido de esa base”.
Segons la nota, “el Consell de Formentera no va impulsar aquesta audiència prèvia perquè la considera contrària a la jurisprudència creada per la sentència 37/2017, que obliga l’aplicació rígida de tots els requisits d’unes Bases que impliquin capacitat discrecional.
Per aquest motiu els serveis jurídics del Consell Insular estan estudiant presentar un recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears amb l’objectiu de recuperar la validesa del decret de fi de nomenament i que la demanda sigui desestimada en la seva totalitat”.