El Consell podria recaptar 1 milió d’euros de les sancions de formentera.eco

410
Una de les càmeres de formentera.eco

Avui ha començat l’aplicació de la regulació de formentera.eco, en el quart estiu d’aplicació del projecte i que arran d’una proposta del consell d’entitats, s’ha ampliat el període de regulació dues setmanes més i s’ha triplicat la taxa.
En el primer dia de regulació hi ha un total de 18.340 vehicles autoritzats per circular.
Les xifres desglossades són:
– Turismes de visitants: 550 (quota màxima: 1.980)
– Motos de visitants: 60 (quota màxima: 200)
– Turismes de residents a Eivissa: 107 (quota màxima: 220)
– Motos de residents a Eivissa: 14 (quota màxima: 20)
– Turismes de lloguer: 1.899 (quota màxima: 2.376)
– Motos de lloguer: 5.496 (quota màxima: 6.160)
– Vehicles de residents: 9.938 (no regulats)
– Altres vehicles: 276 (no regulats)
Sostre de 19.696 vehicles.
El sostre simbòlic de vehicles per a aquest estiu de 2022 ha quedat fixat en 19.696, una
xifra un 12% inferior al sostre màxim de 2019. El sostre de vehicles regulats (vehicles de
lloguer i de visitants) és de 10.956. L’objectiu és que per a l’any que ve torni a baixar un
4% més, amb la qual cosa en quatre anys s’haurà abaixat un 16%, que és el que va
acordar al Consell d’Entitats l’any 2020.
1 milió d’euros en sancions
El conseller insular de mobilitat, Rafael González, explica que l’any passat es van aplicar “un miler de sancions, de les quals algunes ja són gestionades i d’altres estan fent el seu recorregut”.
Tenint en compte que la sanció mínima és de 1.000 euros, en cas que totes les sancions siguin aprobades, la institució podria ingressar un mínim d’un milió d’euros en aquest concepte per les multes de l’any 2021.
Tot i així cal tenir en compte que com recorda González “En cas de reiteració les sancions poden arribar fins a un màxim de 10.000 euros”.
Controls
Aquest quart any d’aplicació millorat el control amb la instal·lació de noves càmeres. S’han instal·lat dos càmeres de lectura de matrícules a la rotonda de l’Hospital per controlar que els vehicles que circulen per l’illa estiguin correctament acreditats. Així mateix, també hi ha dos càmeres de control al carrer de s’Almadrava, a la Savina, i un vehicle del Consell (100 % elèctric) que duu instal·lades dos càmeres i que circularà per l’illa amb el mateix objectiu. En tots els casos, les càmeres llegeixen les matrícules dels vehicles que circulen per les vies i comproven si tenen l’autorització de formentera.eco.
Reserves i acreditacions
Els vehicles de visitants han d’aconseguir l’acreditació per circular fent un tràmit senzill al web www.formentera.eco. Pel que fa a la taxa, els turismes paguen 3 €/dia amb un pagament mínim de 15 €; i les motos 1,5 €/dia amb un pagament mínim de 7,5 €.
L’acreditació és gratuïta per als residents, però sí que han de fer el tràmit al mateix web.
Tot i això, els cotxes que tenen l’acreditació per aparcar a la zona blava en vigor i els vehicles particulars de residents que paguen l’impost de circulació a Formentera han quedat acreditats automàticament. Els conductors han de consultar que el tràmit s’hagi fet correctament al web www.formentera.eco en un apartat on, només introduint la matrícula, el sistema diu si el vehicle té l’autorització o si encara s’ha de tramitar.
Els vehicles híbrids tenen bonificada la taxa al 50%, els elèctrics al 100% i els residents d’Eivissa i de les altres illes, Mallorca i Menorca, també tenen l’acreditació gratuïta.