El Consell proposa triplicar la taxa d’entrada de vehicles fins als 3 euros diaris

42

Ahir es va celebrar la primera sessió del Consell d’Entitats de Formentera per presentar i valorar els resultats del projecte formentera.eco, de regulació d’entrada i circulació de vehicles a l’illa durant l’any 2021. Així mateix, es va presentar la proposta de regulació d’entrada i circulació de vehicles per a l’estiu 2022. El pròxim dimarts 18 de gener es tornarà a reunir el Consell d’Entitats en una segona sessió per recollir les impressions de les associacions i aprovar mitjançant votació la proposta, que al final de la sessió va estar enviada als representants perquè la comparteixin amb els associats.
Donades les restriccions derivades del nivell 3 d’alerta sanitària, aquesta reunió es va
celebrar de manera telemàtica. Els representants de les associacions, dels partits polítics i
membres de l’equip de govern pogueren seguir el Consell d’Entitats mitjançant una
connexió en línia. En total s’hi varen connectar vint representants d’associacions.
formentera.eco 2021
El conseller de Mobilitat ha presentat “els resultats del projecte
formentera.eco del 2021, en què el sostre màxim de vehicles per dia ha estat de 20.591,
una xifra que en cap moment s’ha superat, aconseguint així una de les finalitats de la
regulació, però sent conscients que aquesta baixada no s’ha notat a la carretera durant el
mes d’agost”.
En concret, pel que fa al nombre de turismes de visitants, durant vint-i-quatre dies d’agost
(del 4 al 27), l’ocupació va ser superior al 90%, i durant cinc dies del mes d’agost (14, 15,
16, 19 i 20) la quota es va esgotar.
Dades de la temporada 2021
Pel que fa a les dades de la regulació de la temporada, destaca la baixada de l’estada
mitjana dels visitants que han vengut amb vehicle, que ha set de tres o quatre dies. A
més, el 40% de les reserves dels visitants amb vehicle han set de persones que han
vengut només un dia. D’altra banda, també destaca l’augment dels desplaçaments dels
vehicles segons es desprèn de les dades de la campanya de comptatge de
desplaçaments i de les enquestes realitzades. Mentre que l’any 2019 la mitjana de viatges
dels visitants era de dos al dia, el 2021 la mitjana ha set de 2,9 viatges al dia.
Comparació d’altres dades de 2021 amb les de 2019
S’ha incrementat un 70% la presència de ciclistes a les rutes verdes.
Han disminuït un 28% els usuaris del transport públic en autobús.
Han augmentat un 8% els usuaris de taxi.
El trànsit registrat diàriament a la carretera ha set igual al 2019, mentre que l’any 2019
havia baixat un 8% respecte al 2017. Tot i això, el trànsit en hora punta s’ha incrementat
un 11%.
Com a conclusió, i tenint en compte aquestes dades, Rafael González ha assenyalat que
“la regulació ha generat un important increment en l’ús de la bicicleta i el taxi, però la
pandèmia ha provocat que la gent no se senti segura utilitzant el bus, per la qual cosa ha
disminuït el nombre d’usuaris”. D’altra banda, la pandèmia ha provocat una reducció de
l’estada mitjana i un increment dels desplaçaments diaris dels visitants. Segons ha afegit
el conseller, “això ha provocat saturació a la carretera i la sensació que hi havia un gran
nombre de vehicles, així com ens han traslladat els formenterers i formentereres”. Per
aquests motius, Rafael González ha assegurat que “s’ha de continuar reduint el sostre de
vehicles, s’ha d’aconseguir dissuadir als visitants perquè no venguin només un dia i s’ha
d’augmentar el control”.

Projecte formentera.eco 2022
La proposta presentada en el Consell d’Entitats per al 2022 ha set:
Fer una nova reducció d’un 4% respecte al sostre de vehicles de 2019.
Any 2020: – 4%
Any 2021: – 8%
Any 2022: – 12%
Any 2023: -16% (objectiu de legislatura)
Així, el sostre de vehicles quedarà fixat per aquest 2022 en 19.696. Per primera vegada
s’abaixarà dels 20.000 vehicles.

Termini de regulació i taxes a debat
A la sessió s’ha portat a debat el termini de la regulació i la taxa. Els representants de les
associacions ho consultaran amb els seus associats i la pròxima setmana es votarà en la
segona sessió.
Termini:
Opció 1: des del 15 de juny fins al 15 de setembre.
Opció 2: des de l’última setmana de juny fins a la primera setmana de setembre (com el
2021).
Taxa:
Opció 1: triplicar la taxa (turismes 3 €/dia amb un pagament mínim de 15 €; motos 1,5
€/dia amb un pagament mínim de 7,5 €).
Opció 2: duplicar la taxa (turismes 2 €/dia amb un pagament mínim de 10 €; motos 1 €/dia
amb un pagament mínim de 5 €).

Reserves 2022
La web per fer les reserves per a l’estiu del 2022 s’activarà durant la segona quinzena de
febrer. Fins a la modificació de la taxa (mesos d’abril o maig) s’aplicarà la taxa actual
fixada per cotxe: 1,00 €/dia, amb un import mínim de 5,00 €; i per moto (motocicletes i
ciclomotors): 0,50 €/dia, amb un import mínim de 2,50 €. Per als residents de Formentera i
la resta d’illes i per als vehicles elèctrics, l’acreditació és gratuïta.
Fins a l’activació de la web, totes les reserves prèvies d’allotjament o de passatge de
vaixell per a vehicles tendran garantida l’autorització per circular.
Mobilitat sostenible
Rafael González ha recordat que l’objectiu final del projecte formentera.eco és “aconseguir
una illa amb una mobilitat sostenible amb més presència de vianants, bicicletes i transport
públic en detriment dels vehicles privats”.
Aquest 2022 es destinaran 270.000 € al transport públic en autobús per prestar el servei
prepandèmia i recuperar el 28% dels usuaris perduts l’any 2021. Així mateix, se’n
continuarà oferint el servei gratuït per a menors de 18 anys (residents i visitants) i per a
persones amb dependència i els seus acompanyants (residents i visitants).
El conseller també ha anunciat que, amb consens amb l’associació del taxi, per als estius
del 2022 i 2023 donaran servei quaranta-nou taxis (vint-i-cinc llicències ordinàries i vint-i-
quatre
 estacionals), la qual cosa significarà un augment del 29 % respecte a l’estiu de
2021, que hi va haver trenta-vuit llicències (vint-i-cinc ordinàries i tretze estacionals).
Com a feina pendent, abans de la temporada es potenciarà l’ús del camí des Brolls a peu i
en bicicleta que uneix la Savina, Sant Francesc i es Pujols amb el tancament del pas de
vehicles de motor, excepte als veïns, segons s’ha recordat. Així mateix, es continuaran
donant ajudes a residents per a la compra de bicicletes tradicionals i elèctriques.
Reforç del control i noves campanyes informatives
Per acabar, Rafael González ha explicat que es reforçaran els sistemes de control.
Actualment, hi ha càmeres de control a la Savina i una càmera mòbil. El 2022 se
n’instal·laran a la rodona de l’hospital; així mateix, els controladors verificaran els vehicles
estacionats, i a la Savina els vehicles de lloguer estacionats hauran de mostrar informació
sobre el contracte de lloguer en vigor.
Amb l’objectiu que per l’inici del període de regulació tots els vehicles, inclosos els dels
residents, disposin de la seva autorització, al mes de maig el Consell realitzarà una
campanya informativa específica amb aquesta finalitat.