El Consell recorda als propietaris l’obligació de mantenir els boscos protegits de la processionària

86

L’àrea de Medi Ambient recorda, a més, que per comunicar sobre la presència de bosses de processionària del pi els ciutadans poden fer servir l’aplicació Línia Verda, el registre d’entrada del Consell o acudir a les oficines de Medi Ambient.

Noves tisores telescòpiques i 5.000 cartutxos per eliminar bosses
Enguany, el Consell ha adquirit dues tisores telescòpiques per tallar bosses fins a una
alçada de 5-6 metres. Aquestes tisores són de préstec gratuït i es poden sol·licitar a l’àrea
de Medi Ambient, complint amb una sèrie de condicions. A més, també s’han adquirit
5.000 cartutxos que es repartiran entre els clubs de caçadors de l’illa que col·laboren
habitualment en l’eliminació de bosses de processionària.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha remarcat que “la implicació dels
propietaris de terrenys és fonamental per combatre aquesta plaga i que per això
l’administració insular les ofereix totes les facilitats per aconseguir-ho”. “Segon la
normativa en matèria de sanitat vegetal, ells tenen l’obligació de retirar les bosses de
processionària i en cas de no poder fer-ho han de contactar amb la conselleria de Medi
Ambient per sol·licitar assessorament i els informarem de les passes que han de donar”,
ha assenyalat.
La propagació de la plaga a indrets de l’illa de Formentera no tractats durant els mesos
d’hivern es manifesta per l’aparició de fulles seques als extrems de les branques de pi i
l’agrupació d’erugues formant bosses de processionària del pi per combatre el fred. La
processionària del pi és un insecte defoliador -això és, que s’alimenta de fulles- que ataca
el pi blanc i que pot arribar a afectar-lo de manera greu si aquests atacs són molt intensos
i repetits o si els arbres es troben debilitats. Aquest fet s’ha de tenir ben present, ja que pot constituir un problema molt greu pels nostres pinars.
Cal recordar, que durat els darrers mesos de 2020, el servei de Sanitat Forestal de la
Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat en col·laboració amb el Consell ha
realitzat tractaments aeris amb helicòpter específics per combatre la plaga de la
processionària del pi amb l’agent biològic Bacillus thuringiensis
Recomanacions
Des de l’àrea de Medi Ambient del Consell de Formentera i del Servei de Sanitat Forestal
del Govern balear, es recorda a la ciutadania que:
1. Han de comunicar a les administracions assenyalades la presència de processionària,
indicant la posició i el nombre de bosses.
2. En els casos dels propietaris que tinguin pins afectats han de procedir a eliminar les
bosses.
3. El mètode més efectiu per l’eliminació de la plaga és tallar la bossa de la
processionària i cremar-la.
4. S’han de prendre les mesures d’autoprotecció necessàries per evitar que els per als
urticants de l’eruga puguin afectar a la persona que realitza la talla, com ara emprar roba
de màniga llarga, guants i ulleres de protecció.
5. Cal tenir present que en el moment de tallar la bossa es poden despendre pels
urticants i per l’acció del vent poden entrar en contacte amb la pell i produir erupcions i/o
reaccions al·lèrgiques, per la qual cosa es recomana tallar les bosses en contra de la
direcció del vent (a la persona que talla la bossa el vent l’ha de venir de l’esquena).
6. Les bosses tallades s’han de destruir. Es recomana cremar-les a una zona allunyada
de la massa boscosa per minimitzar el risc d’incendi.
7. Les erugues també es poden eliminar esclafant-les per processos mecànics o bé
destruir-les mitjançant tirs d’escopeta. En aquest darrer cas s’ha de disposar de llicència
de caça, així com donar compliment a les normes per les quals es fixen els períodes
hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixin per la temporada.
Per més informació poden consultar el web de Sanitat Forestal a la següent adreça
electrònica: http://sanitatforestal.caib.es, o posar-se en contacte amb el servei de Sanitat
Forestal mitjançant telèfon 971 17 66 66 o el correu electrònic sanitatforestal@caib.es , o
bé amb l’Àrea de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera a les oficines del Carrer
Mallorca, 15 (Baixos) de Sant Ferran de ses Roques, telefonant al 971 32 12 10 extensió 1
o mitjançant el correu electrònic mediambient@conselldeformentera.cat.