El Consell recupera el servei d’informació i seguiment del Coronavirus

29

Després del repunt de casos que s’està donant a l’illa, el Consell ha tornat a posar en marxa el servei d’atenció telefònica a través del número 971321087 en horari de 8.00 h a 20.30 h. L’objectiu d’aquest servei és donar suport a la tasca de la conselleria de Salut i fer d’enllaç si alguna consulta de la ciutadania de Formentera no arriba al canal adequat o no s’ha pogut atendre.
El registre telefònic per informar i fer un seguiment a persones de l’illa que tenguin símptomes compatibles amb la covid-19 o hagin tengut algun contacte estret amb persones afectades. Des de la institució es destaca, en primer lloc, que les persones que tenguin símptomes i necessitin atenció urgent, han de trucar al 061. Si la seva situació no és urgent, poden cercar informació al web del Govern balear coronavirus.caib.es, on trobaran informació detallada de com actuar i altres telèfons de contacte.
Des de la centraleta es farà un registre de les cridades, es prendrà nota sobre les seves peticions i la seva situació, i se’ls facilitarà informació general sobre els protocols d’actuació i els telèfons de contacte. Es farà també un seguiment dels casos per veure la seva evolució. El servei es coordinarà amb la conselleria de salut a la qual, si és el cas, se li facilitarà tota la informació recollida.
Cal recordar que a l’inici pandèmia el Consell ja va posar en marxa un registre telefònic i va fer el seguiment i trasllat d’informació a les persones que arribaven a l’illa i volien fer aïllament voluntari.