El Consell redueix l’IBI als habitatges amb instal·lacions d’energia solar

117
Instal·lació solar a Formentera

Avui s’ha celebrat la sessió ordinària del ple del Consell de Formentera del mes de
desembre. En primer lloc, s’ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de Govern de GxF
PSOE i el vot en contra del grup de l’oposició Sa Unió la proposta d’aprovació inicial del
Pressupost general del Consell Insular per a l’any 2022. El pressupost del 2022 del
Consell de Formentera ascendeix a 33.835.500 € i puja un 10,4% respecte al del 2021,
que ascendia a 30.640.000 €.
El pressupost incrementa la partida del personal perquè hi haurà un augment de
l’estructura per a la consolidació de serveis i previsió d’obertura de noves instal·lacions i
serveis, i per respondre a la implementació de la carrera professional. Tot i això, el Consell
segueix amb “endeutament bancari zero, que demostra l’equilibri dels comptes i fa que no
es destinin sous públics a pagament d’interessos bancaris”, ha declarat el conseller d’hisenda, Bartomeu Escandell, que també ha explicat que “s’han incrementat les ajudes a les associacions culturals, clubs esportius, col·lectius vulnerables i entitats vinculades al món rural i pesquer”.
Rebaixa IBI sistemes d’aprofitament elèctric provinents del sol
En
 segon lloc, el ple del Consell ha aprovat amb unanimitat de tots els grups polítics la
proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança
fiscal reguladora de l’IBI. Segons ha explicat el conseller Escandell a partir del pròxim
exercici, any 2022, “s’estableix una bonificació de fins al 50 % de la quota íntegra de
l’Impost sobre Béns Immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament
elèctric de l’energia provinent del sol”.
Segons ha concretat el conseller, la bonificació es concedeix per trams, d’acord amb la
potència dels sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol
instal·lats a l’immoble:
1. La bonificació serà del 50% de la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles,
amb un màxim de 600 € anuals i durant 4 anys, per als immobles que tinguin
instal·lats sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia provinent del sol que
produeixin més de 3 kW.
2. La bonificació serà del 25% de la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles,
amb un màxim de 300 € anuals i durant 4 anys, per als immobles que tinguin
instal·lats sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia provinent del sol que
produeixin d’entre 1Kw i 3Kw.
Tràmit d’instal·lació senzill
El Consell de Formentera també ha simplificat els tràmits per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques amb l’objectiu d’agilitzar i fer més senzill que els ciutadans les puguin instal·lar a ca seua, segons ha afegit el conseller. La instal·lació de plaques captadores d’energia solar es pot fer amb només una comunicació prèvia, entregant tota la documentació a l’OAC o OVAC amb una antelació mínima d’un dia hàbil a l’inici de les obres. L’impost d’aquesta instal·lació també s’ha bonificat fins al 90%.
Empresa especialitzada
A Formentera una empresa especialitzada en energia solar, està fent moltes d’aquestes instal·lacions amb èxit i ofereixen un servei integral, d’assessorament, s’encarreguen de sol·licitar les subvencions i de la instal·lació i manteniment.
Es tracta de SolSulet i disposeu de més informació al seu Web, a on podeu demanar assessorament i pressupost.