El Consell retira 186 vehicles abandonats

13

Durant el 2020 i el primer trimestre d’enguany s’han retirat de la via pública i de terrenys privats 186 vehicles abandonats. Aquesta feina es desenvolupa amb la col·laboració de la Policia Local. A més, en aquest temps s’han descontaminat un total de 263 vehicles que es trobaven al centre de descontaminació (CAT) de Ca na Negreta.
El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha assenyalat que “des de l’any passat s’ha intensificat i millorat el procediment, per intentar reduir un problema que s’havia estès els darrers anys a Formentera”. Sanz ha recordat que “l’abandonament de vehicles tant a la via pública com a terrenys privats és un focus important de contaminació mediambiental i paisatgística” i ha convidat als propietaris a acudir a l’àrea de gestió de residus des Cap o cridar a Ca na Negreta al 971 575 118 quan tinguin un vehicle que vulguin donar de baixa.
Sancions i procediment de retirada
A més, des de l’àrea de Medi Ambient s’han iniciat enguany un total de 81 procediments sancionadors per abandonament de vehicles. Segons el que estableix l’ordenança municipal, es tracta de sancions greus o molt greus i les quanties poden oscil·lar entre 751 € i 3.000 € depenent de la qualificació.
En el cas dels vehicles abandonats, els tècnics de Medi Ambient segueixen un protocol d’actuació, en què una volta s’ha localitzat el vehicle, es posa un adhesiu de vehicle abandonat. Una vegada exhaurit el termini d’un mes amb el vehicle identificat a la via pública o en un terreny privat, si el seu estat no fos d’abandonament, la propietat ha de comunicar-ho i mobilitzar el vehicle. En cas contrari, s’entendrà com abandonat i es retirarà. Llavors s’aixecarà acta de denúncia i es retirarà el vehicle a l’abocador des Cap.
Els propietaris poden sol·licitar en qualsevol moment de la tramitació retirar ells mateixos el seu vehicle de les dependències, abonant les despeses d’estada i de grua. Un cop transcorregut el termini establert per l’ordenança d’estada a guàrdia, es procedeix a la seva descontaminació al centre CAT.