El Consell retira el bidó de petroli de la costa de s’Anfossol

84

Aquest matí s’ha procedit a la neteja d’un abocament de petroli a Formentera per part de tècnics del Consell. Els veïns havien avisat de la presència d’un bidó de fuel el passat mes de maig i el govern balear no havia actuat encara.
El bidó feia mesos que estava damunt les roques a la zona de s’Anfossol, as Caló i els veïns de la zona van posar-ho en coneixement a la Línia Verda a finals del mes de maig. La responsabilitat de la seva retirada correspon en el Govern balear, però al davant de la inacció de la institució autonòmica, l’actual equip de govern del Consell ha posat avui a personal tècnic de les conselleries de Gestió Ambiental i Litoral a recollir el petroli i retirar el bidó.
Les conselleries insulars no disposen dels recursos necessaris per a aquestes tasques, ja que no són de la seva competència, però és que dels tres agents de Medi Ambient que el Govern Balear té assignats per Formentera, actualment només hi ha un fent feina. Els altres dos agents estan de baixa de llarga durada des de fa més d’un any.