El Consell s’afegeix a la campanya contra l’espoli del patrimoni submergit

54

La campanya SOS Patrimoni, té com a objectiu contribuir a localitzar, documentar i salvaguardar el patrimoni arqueològic submergit. El Consell de Formentera s’ha afegit a la campanya i ha editat fulletons informatius per recordar la fragilitat d’aquest patrimoni i la importància de la col·laboració ciutadana a l’hora d’aportar informació que permeti conèixer béns que són testimonis de la nostra història.
La campanya s’adreça principalment als col·lectius vinculats amb la mar, com ara centres de busseig o pescadors, tenint en compte que són ells els que més habitualment tenen
coneixement d’indrets amb presència de restes arqueològiques subaquàtiques o en
localitzen durant el desenvolupament de la seua feina.
S’incideix en la importància de no extreure les restes quan es
localitzen, tenint en compte que si es treuen del seu context, es perd la major part de la
informació que els arqueòlegs necessiten per poder entendre els fets històrics, a més de
comprometre greument la seua conservació quan s’extreuen del medi aquàtic.