El diputat Antoni J. Sanz demana una llei pròpia per al Consell de Formentera al Parlament

19

Aquest matí s’ha celebrat la Comissió General de Consells Insulars i el diputat per Formentera, Antoni J. Sanz ha intervingut.
La sessió d’avui era especialment important per ser la primera que es realitza amb un Projecte de Llei de Consells Insulars sobre la taula; una Llei que dotarà als quatre consells d’una autonomia pròpia, amb un marc reglamentari adequat a la realitat de les nostres administracions insulars. Segons Sanz “han estat 2 anys intensos de treball, amb una pandèmia que no ha aconseguit aturar el gran treball que de manera consensuada entre les administracions implicades”.

A més, Sanz ha volgut destacar la importància del Consell de Formentera, que “és fruit del treball de tota la societat formenterera per tal de gaudir, d’una banda, de l’autonomia de les decisions insulars i, d’una altra, de la capacitat d’autogestió que aquest marc trasllada”. I ha assenyalat que “la nova Llei de Consells suposarà un enfortiment de la institució dins l’arquitectura institucional de les Illes Balears, una modernització en el seu funcionament i una agilització dels seus procediments”. El diputat ha seguit el seu elogi a la nova Llei denotant la importància que les administracions més properes al ciutadà prenguin rellevància en els procediments de la Comunitat Autònoma.

Finalment, Sanz ha exposat la possibilitat d’una futura Llei pròpia pel Consell de Formentera, donada la seva particularitat, tot i que es mostra molt satisfet, donat que “amb aquest avenç es disposarà del marc legislatiu que regula la nostra administració insular”. Així mateix, ha volgut agrair el suport a tots els grups polítics i administracions públiques que donen suport a aquesta Llei.