El Govern aportarà 172.000 euros a les persones amb dependència de Formentera

17

El Consell de Govern d’avui ha autoritzat el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports i el Consell Insular de Formentera per gestionar el servei d’ajuda a domicili per a persones en situació de dependència. La Conselleria destinarà un total de 172.170 € per cobrir un total de 9.000 hores de servei acordades entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2024.

El servei d’ajuda a domicili és un dels serveis al qual es pot accedir a través del reconeixement de la situació de dependència, que gestiona la Conselleria d’Afers Socials i Esports. Es tracta d’un servei que permet l’atenció professional de les persones grans al seu domicili, en el seu entorn, mentre no siguin necessaris serveis més específics com pot ser una residència o atenció 24 hores.

És un servei que s’adapta a les necessitats concretes de les persones al seu domicili i, a més, és compatible amb altres serveis com el servei de teleassistència i és complementari al centre de dia. D’una banda, preveu la prestació de tasques relacionades amb les necessitats de la llar (neteja puntual, fer el llit, menjar i rentar la roba) i, de l’altra, s’ocupa de la cura personal (ajudar amb la higiene i a vestir-se i desvestir-se).