El Govern aprova la declaració d’interès que permetrà construir una nova subestació elèctrica

16

Avui el Consell de Govern ha aprovat, declarar d’interès autonòmic el Projecte de construcció de la subestació de Formentera a 132 kV, ampliació de la subestació de Formentera a 30 kV i interconnexió entre les dues subestacions.
Aquesta declaració d’interès autonòmic permetrà a la Conselleria donar llum verda a la construcció de la nova subestació. Una vegada finalitzada la subestació, correspondrà al Ministeri d’Indústria autoritzar l’enllaç.

Aquesta connexió és de gran importància per a l’illa, perquè suposarà la font principal d’energia elèctrica per a tots els consumidors. A més, a llarg termini minimitzarà el cost de producció d’energia, que actualment és un dels més cars de tot l’Estat. Aquesta davallada de costs repercutirà en el consumidor final.

D’altra banda, la posada en marxa d’aquesta infraestructura permetrà que la fibra òptica arribi a Formentera, amb totes les millores de les telecomunicacions que això implica, com l’augment de la connectivitat de tots els sectors.