El Govern aprova les restriccions per a després de l’estat d’alarma i les remet al Tribunal

83

El Consell de Govern de la Comunitat Autonoma, ha aprovat que després de l’aixecament de l’estat d’alarma i fins al 23 de maig es mantinguin les mesures anticovid més significatives, com el toc de queda de 23 a 6 h, el límit de 6 persones en reunions en interiors i exteriors, els controls sanitaris per accedir a la comunitat o l’aforament del 50% en llocs de culte. Ja s’ha remès al Tribunal Superior de Justícia de les Balears aquesta resolució perquè sigui avalada.
El Consell de Govern extraordinari que ha tengut lloc aquest migdia ha aprovat mantenir les esmentades mesures, que fins ara han estat emmarcades en l’estat d’alarma decretat pel Govern central i que decaurà a partir de la mitjanit d’aquest diumenge.
Les mesures a aplicar entre el 9 i el 23 de maig són:
a. Limitar els desplaçaments i la circulació per vies públiques entre les 23.00 i les 06.00 hores. Només estaran permesos aquells que es duguin a terme per causes essencials que es detallen a l’acord.
b. Controls per a l’entrada a les Illes Balears. Les persones procedents d’altres comunitats autònomes o ciutats autònomes que pretenguin entrar en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per via aèria o marítima, s’han de sotmetre a un control sobre el motiu del desplaçament i, si escau, a un control sanitari. Així mateix, sempre que hagin superat les 72 hores fora de la comunitat, hauran de presentar una PDIA per SARS-CoV-2 amb resultat negatiu o bé sotmetre’s a un test d’antígens a l’arribada a les Illes Balears, fer-se una PCR en 48 hores o mantenir una quarantena de 10 dies. Proves que seran sufragades per la comunitat en el cas dels residents o de les persones que viatgin amb causa justificada, i pels mateixos passatgers si no es desplacen per un dels motius recollits en el present acord.
c. Durant el període de vigència d’aquest Acord, únicament es poden dur a terme reunions i trobades familiars i socials d’un màxim de sis persones a l’interior o a l’exterior, tant en espais públics com privats. A l’interior únicament es poden dur a terme reunions, com a màxim, de dos nuclis de convivència. No estan incloses en la limitació prevista en aquest apartat les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents, ni les activitats esportives o culturals.

d. Establir limitacions a les celebracions o la permanència de persones en llocs de culte: No es pot superar el 50% de la cabuda. En tot cas, s’ha d’assegurar la distància d’almenys un metre i mig entre persones de diferents nuclis de convivència.