El govern aprova un pla que permetrà als pescadors feinejar cada dia

85

El consell de govern, ha aprovat el Projecte de decret pel qual s’estableix un pla de gestió per a la pesca professional artesanal a les aigües interiors de les illes Pitiüses. Es tracta d’una norma, específica per a Eivissa i Formentera, amb un objectiu primordial com és el manteniment de l’activitat pesquera, del nombre d’embarcacions, de la producció i dels llocs de treball de la flota artesanal, formada actualment per 77 embarcacions, compaginant-ho amb reducció de l’esforç pesquer. És a dir, cerca garantir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de la pesca professional d’arts menors.
El model d’explotació pesquera de les Pitiüses és marcadament estacional, amb una activitat intensa durant els mesos d’estiu i una activitat reduïda durant la resta de l’any. L’activitat pesquera està lligada a la capacitat dels mercats locals i a l’activitat turística dels mesos de primavera i estiu. A més, les confraries de pescadors d’Eivissa, i posteriorment Formentera, han estat capdavanteres al Mediterrani espanyol a diferenciar les captures amb un sistema d’etiquetatge amb brides individuals que en garanteixen l’origen i la proximitat.
D’aquesta manera, el Pla aprovat estableix un descans setmanal específic per a les Pitiüses. Entre el 15 d’abril i el 15 de setembre no hi haurà descans setmanal obligatori durant el qual els arts i ormejos hauran de romandre a terra. En compensació, entre el 16 de setembre i el 14 d’abril, a excepció dels arts de parada, s’estableix un període de descans obligatori de 41 hores consecutives com a mínim, durant el qual tots els arts i ormejos hauran de romandre a terra o, en el cas d’embarcacions que romanguin al port al seu punt d’amarrament habitual, estibades a coberta.