El Govern Balear destina 11 milions al Pla per a la reactivació del turisme

9

El Pla Integral per a Reactivar la Temporada Turística de les Illes Balears, un programa dotat amb 11 milions d’euros que recull accions desenvolupades en quatre eixos. Aquestes línies d’acció van destinades a incrementar la connectivitat i el flux de persones; a incentivar l’oferta complementària; a fomentar la mobilitat entre illes, i a millorar la gestió de la informació i la comunicació.
Per impulsar la connectivitat aèria i el flux de persones, es destinaran 5 milions d’euros a iniciatives de comàrqueting estratègic fora dels mesos de juliol i agost. En aquest sentit, s’oferirà a companyies aèries i marítimes, i a operadors turístics, agències de viatge i OTA la possibilitat de signar convenis de col·laboració per millorar la connectivitat, amb condicions com l’obligació de volar als tres aeroports illencs. En concret, en el cas de les companyies, es promocionaran rutes directes ja existents i noves rutes. Pel que fa als paquets turístics que es podran promoure, hauran d’incloure com a mínim una connexió entre illes.

Aquest pla també preveu accions per incentivar l’oferta complementària, amb un pressupost de 2 milions d’euros que es destinen al patrocini d’esdeveniments estratègics i singulars, organitzats per entitats privades durant aquest any. L’objectiu és aprofitar i potenciar els recursos naturals, culturals, esportius, patrimonials i d’altres àmbits estratègics.

Pel que fa a la mobilitat entre illes, el Govern obrirà una convocatòria d’ajudes, amb un pressupost de 2 milions d’euros, per tal de destinar-los a un sistema de bons turístics per fomentar els viatges entre illes dels residents a les Illes Balears. La subvenció serà d’un màxim de 100 euros per persona per a viatges reservats a agències de viatges i fets en els períodes compresos entre el 15 i el 30 de juny i entre l’1 de setembre i el 15 de novembre, amb una estada mínima de dues nits a hotels o habitatges vacacionals que tenguin conveni amb AVIBA.
Finalment, es destinen 2 milions d’euros a una sèrie de campanyes de comunicació.