El Govern, el Consell i l’Agència Tributària creuaran dades per a detectar lloguers turístics il·legals

49

El Govern balear, els consells insulars i l’Agència Tributària compartiran dades per a detectar l’oferta de lloguers turístics il·legals, tramitar el cobrament de l’Impost de Turisme Sostenible i, si és procedent obrir els expedients corresponents.

Abans de final d’any, l’ATIB iniciarà una campanya per controlar si els arrendaments que gestionen les empreses intermediàries estan donats d’alta en el cens de l’impost de turisme sostenible (ITS). Aquestes dades estan sent analitzades des de fa unes setmanes després que l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) les subministràs. Cal recordar que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictaminar en una sentència del 27 d’abril de 2022 que aquest tipus d’empreses estan obligades a facilitar la informació tributària a Hisenda, per controlar els arrendaments i la recaptació dels imposts corresponents del lloguer dels allotjaments turístics.