El Govern intervé “Sa Residència” en detectar un brot de Coronavirus

64

La Conselleria de Salut i Consum ha ordenat la intervenció del centre assistencial Sa Residència després que s’hagi detectat un brot que a hores d’ara ja afecta 6 usuaris (un ja de curat) i 1 treballador, i que en les visites successives que l’equip del Servei de Salut ha fet al centre s’hagi constatat que és necessària la col·laboració amb els serveis públics per frenar així la propagació de la COVID-19.

Els casos s’han detectat després que des del dia 28 de desembre, i en cribratges successius, s’hagin registrat fins ara 6 contagis entre usuaris del centre -5 ara d’hospitalitzats i 1 de curat-, 78 residents aïllats, així com 1 treballador positiu.

Des del primer moment, professionals de la Subdirecció d’Atenció a la Cronicitat s’han desplaçat a la residència per avaluar la situació de les persones afectades i garantir una assistència adequada, i també per donar suport a la direcció en la implementació del pla de contingència i en la sectorització del centre, per posar en marxa circuits d’atenció i per dur a terme formació in situ als treballadors que hi fan feina, sobretot quant a l’ús d’equips de protecció individual, desenvolupament de nous circuits, delimitar zones netes i brutes, etc.

Així mateix, la Conselleria de Salut i Consum ha considerat oportú dictar una resolució per intervenir, durant 20 dies, el control de la gestió sanitària assistencial en relació amb tots els processos relacionats amb la COVID-19 del centre de serveis socials de caràcter residencial.

Igualment, s’ha designat un coordinador sanitari, les funcions del qual són controlar, coordinar i dirigir l’activitat assistencial sanitària del centre, com també de l’equip de personal de la residència i, si s’escau, el que hi assigni el Servei de Salut de les Illes Balears.

A partir d’ara, el personal, l’equip directiu i la titularitat d’aquest centre, així com els mateixos residents, es regiran per les instruccions, ordres i disposicions del coordinador en els processos relacionats amb la COVID-19.