El govern vol evitar l’extinció de l’escarabat de Formentera

127
Foto: Amador Viñolas

El Projecte d’Actuacions per a la Recuperació d’Espècies Silvestres (ARES) de la Conselleria de Medi Ambient preveu fer seguiments anuals de l’escarabat endèmic de Formentera (Akis bremeri), així com elaborar un document d’actuacions urgents per a la conservació d’aquesta espècie.
Es tracta d’un coleòpter que habita les zones costaneres dels Trucadors, l’estany Pudent i els Pujols. Precisament, és en aquesta part de l’illa on més s’ha estès en els darrers anys la moda de fer caramulls de pedres, un costum massiu que provoca un efecte erosiu molt important sobre el paisatge litoral i la supervivència de l’espècie.

La larva d’aquest petit escarabat es desenvolupa sota la protecció de les pedres. El moviment de pedres a les zones arenoses elimina el seu principal refugi diürn, perquè és un insecte nocturn. D’aquesta manera, els caramulls de pedres eliminen les possibilitats de supervivència de les larves, cosa que pot dur aquesta espècie cap a l’extinció. Les dures condicions que hi ha al litoral, amb forts vents, salinitat i temperatures extremes, fan que siguin poques les espècies que hi poden viure. Per això, una simple pedra i un còdol ajuden a retenir la humitat i facilitar la projecció necessària per a l’arrelament d’una planta que faciliti la presència de petits animals que menjaran excrements d’ocells marins i, així, aniran incorporant a poc a poc nutrients a la terra.

Altres actuacions

Virot petit

Es farà, a més, un estudi genètic de la rosseta (Marmaronetta angustirostris), una anàtida en perill crític de desaparició. Es redactarà un nou pla de recuperació i conservació de quiròpters i es realitzaran censos complets de les poblacions d’abellerol (Merops apiaster) i de corb marí (Phalacrocorax aristotelis). S’avaluarà, a més, l’afectació de les captures accidentals amb ormeigs de pesca sobre el virot gros (Calonectris diomedea) i el virot petit (Puffinus mauretanicus).

Un altre projecte destacat és l’avaluació de la biomassa disponible a les Illes Balears per a les espècies carronyaires. A més, se seguirà amb les tasques divulgatives i informatives dels darrers anys així com el seguiment de les esteses elèctriques.