El jaciment de Cap de Barbaria II serà un museu a l’aire lliure

48

La nova campanya arqueològica que s’ha dut a terme al llarg del passat mes de novembre ha set molt fructífera segons assenyala el doctor Pau Sureda, investigador del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC s’han pogut restaurar completament una de les habitacions naviformes, l’entrada sud del poblat i un tram del mur perimetral. “Per a aquesta campanya s’ha treballat, amb tasques centrades en la restauració i consolidació de les estructures del poblat; les investigacions continuen oferint informació valuosíssima sobre la vida de les societats de l’edat de bronze a Formentera”.

Pau Sureda, codirector de l’excavació

Cal recordar que aquest projecte és fruit d’un conveni signat entre el Consell de Formentera i l’Institut Internacional d’Investigacions Prehistòriques de Cantàbria (IIIPC) per al desenvolupament d’actuacions I+D+I amb l’objectiu d’impulsar la investigació de l’arqueologia prehistòrica a l’illa. El projecte estudia l’arqueologia de la mort i la paleogenética de les comunitats prehistòriques de Formentera en el marc de les poblacions de la Mediterrània occidental a l’edat del bronze.
La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha destacat la feina que s’està desenvolupant en aquest indret des de l’any 2012, com també a la Cova 127 a la Mola, i ha subratllat que “per valorar aquest treball i la nostra història del jaciment estam estudiant fer un pla de museïtzació al jaciment des Cap, que ja ens han proposat els arqueòlegs del projecte”.
“És fonamental fer difusió dels nostres valors patrimonials perquè els ciutadans puguin conèixer de primera mà la nostra història”, ha assenyalat Raquel Guasch.