El Museu Arqueològic ofereix visites guiades, virtuals i tallers educatius

9

El Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (MAEF) ha presentat avui la seva oferta d’activitats 2020-2021 per als centres educatius, la qual inclou visites guiades al museu i la seva necròpolis, visites virtuals i 38 tallers amb l’opció de realitzar-los a l’aula de les escoles, al museu o de manera telemàtica mitjançant videoconferència.

L’equip del MAEF ha preparat 38 tallers que tractaran continguts relatius a la Prehistòria, la Història Antiga, l’Edat Mitjana i Moderna, i també activitats relacionades amb l’arqueologia, l’antropologia i la restauració.

Els tallers inclouen una estratègia d’immersió teòrica amb contextualització temporal, antecedents històrics i un suport teòric que pot haver estat prèviament treballat pel grup i que permet aprofundir en els objectius del taller.

El departament didàctic del MAEF, en col·laboració amb l’Associació d’Amics del Museu, ha dissenyat el programa en el marc del projecte Viu la Cultura de la Delegació de la Presidència, Cultura i Igualtat i adaptat a la situació actual amb mesures excepcionals per la COVID-19. En aquest sentit, el museu ha ampliat la seva oferta amb noves propostes adreçades a la interactuació.

Des del MAEF han informat que les visites al museu i la seva necròpolis es duran a terme respectant sempre els grups bombolla existents a les aules. Quant a les visites virtuals des de l’aula, un tècnic del museu es desplaçarà al centre escolar i, des d’allà mateix, farà la visita virtual que es completarà amb la presentació de diverses rèpliques de peces exposades al museu.