El ple aprova el pressupost del Consell per al 2020

32

El Consell de Formentera ha celebrat avui el ple ordinari del mes de desembre en què
s’han aprovat els pressupostos de la institució per l’any 2020. Els comptes del Consell de
Formentera per aquest 2020 ascendeixen a 30.060.000 € i, tal com ha destacat el
conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell, és un pressupost “que defensa l’estabilitat
pressupostària, no gasta més del que ingressa i manté l’endeutament zero”.
En aquest sentit, el responsable d’Hisenda, ha destacat que el pressupost reserva 1,5
milions d’euros pel teixit associatiu de l’illa perquè segons ha assegurat “és un pressupost
que vol millorar la qualitat de vida dels residents de Formentera, perquè som un govern
que creu en la participació i l’associacionisme, que cuida dels majors i els joves, de la
seva llengua i de les seves tradicions”.
A més, el conseller Bartomeu Escandell ha explicat que amb aquests comptes “no es puja
cap tipus impositiu i assegurem la justícia tributària”. Tampoc es deixa de banda ni als
infants ni a la gent gran, segons ha afegit el conseller, que ha concretat que “els comptes
reserven partides per la construcció de l’Escoleta de Sant Ferran (1.100.000 €), i la
finalització de la Residència (700.000 €)”. Sobre els més desfavorits, el conseller ha
remarcat que en vista el 2020 s’ha reservat una partida per “crear una línia d’ajudes al
lloguer per a persones víctimes de violència de gènere”.
Camp i patrimoni
D’altra banda, el conseller ha explicat que es seguirà apostant per impulsar el sector
primari amb un increment de l’acció concertada a la Cooperativa del Camp que passarà
de 115.000 a 130.000 €. I també en la recuperació del patrimoni, amb una partida per
subvencions de 250.000 € per rehabilitació d’elements catalogats, parets de pedra seca, i
per soterrament d’esteses aèries.
A més, també es preveuen millores a Es Pujols, on es redactarà el projecte i s’iniciaran la
segona fase de les obres de reforma del nucli, i es milloraran els serveis urbans as Ca
Marí. Altres projectes que es duran endavant són el projecte d’ordenació i regulació de
l’ancoratge a l’estany des Peix i el de regulació d’entrada de vehicles i millora del transport
públic. Així mateix, es continuarà amb la millora del nucli de Sant Ferran amb la realització
de la segona fase de reforma de l’avinguda Joan Castelló Guasch i el Parc Infantil, i a
Sant Francesc: amb la construcció de l’skate park i millora la zona est.
Abstenció de l’oposició
Els pressupostos per l’any vinent s’han aprovat amb els vots a favor de l’equip de Govern
de Gent per Formentera-PSOE i l’abstenció de l’oposició, el grup de Sa Unió, que ha
preferit abstenir-se “perquè no han participat en la redacció dels pressupostos”, segons ha
explicat el seu portaveu, Llorenç Córdoba, però han volgut donar un “vot de confiança al
nou equip de Govern amb aquesta abstenció”, ha matisat.

Millores a la Mola
Per altra banda, el ple ha aprovat una proposta del grup Sa Unió, que ha estat
transaccionada amb l’equip de Govern, relativa a la millora del carrer Àngela Ferrer de la
Mola. La proposta recorda que tant al carrer Àngela Ferrer com a la via principal que
travessa el poble queden actuacions pendents com és el soterrament de les esteses
aèries, tenint en compte les feines realitzades pel Consell pel que fa a les canalitzacions
de serveis i subministraments i que fan possible el soterrament del cablejat. La proposta
insta al Consell de Formentera que “segueixi demanant a les empreses subministradores
dels serveis que avui en dia utilitzen el cablejat en aeri (Telefónica i GESA) el soterrament
d’aquestes esteses al carrer Àngela Ferrer i avinguda de La Mola durant el 2020.”