El ple aprova la reordenació del Port de la Savina

77

Avui s’ha celebrat la sessió ordinària del ple del mes de juliol del Consell de Formentera. En aquest ple s’ha donat compte de l’acord de la Comissió de Govern d’aprovació inicial del Pla especial del port de la Savina. Aquest document el promou l’APB i el tramita i aprova el Consell de Formentera, i ha set redactat en consens entre ambdues administracions. El passat 14 de juliol va ser publicat al BOIB i, actualment, està en període d’exposició pública. Abans de finals d’any s’espera que el Ple l’aprovi
definitivament.
L’objectiu del pla és “reordenar i redefinir la part terrestre i es fa de manera coordinada amb la reordenació de la marítima”, segons el conseller de Territori, Rafael González. Les principals accions que preveu aquest pla són:
– Integrar correctament el port amb la població de la Savina.
– Potenciar la mobilitat a peu i en bici, destacant les noves zones per a vianants i el carril bici fets, i mitjançant la creació d’un nou carril bici que enllaci el port amb el camí des Brolls.
– En les proximitats de l’estació marítima, comunicar l’arribada amb vaixell amb els serveis de bus i taxi, l’edifici d’aparcament de vehicles de lloguer, les zones d’aparcament, el carril bici i la zona de passeig
– Construir aparcaments soterrats sota els edificis existents a la zona de ponent del port quan aquests es reformin.
– Reubicar l’antiga confraria a la nova ubicació.
– Disposar d’una marina seca a la zona de llevant del port.
– També en aquesta mateixa zona, crear un punt d’interpretació del BIC de ses Salines i rehabilitar la torre des Trituradors, que serà visitable.
Bé d’interès cultural immaterial
D’altra banda, el Ple ha aprovat per unanimitat declarar bé d’interès cultural immaterial (BICIM) la tècnica tradicional de navegació amb vela de llaüt. La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha destacat que amb aquesta aprovació finalitza el procés de declaració, que no ha rebut cap al·legació i que suposa una passa més en la dinàmica iniciada aquesta legislatura de salvaguardar el nostre patrimoni. La consellera Guasch ha afegit que “la vela llatina és patrimoni no només de les Illes Balears, sinó també de tota la Mediterrània i és molt important impulsar-ne la protecció”.
Reglament de serveis socials
Amb el vot a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició s’ha aprovat de manera inicial el reglament pel qual s’estableixen els principis específics d’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones majors, persones amb discapacitat i persones amb diagnòstic de salut mental de Formentera. Aquest reglament, tal com ha destacat el conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, també regula els requisits d’autorització i acreditació dels serveis socials comunitaris bàsics, el servei d’atenció primerenca, els serveis d’estades diürnes, els serveis residencials i els centres d’atenció
polivalent a l’illa de Formentera per a aquests sectors de població. El conseller Ramírez ha
subratllat que “es tracta d’un document tècnic, però essencial, que regula com es prestarà el servei i que ajudarà a millorar la coordinació i l’eficiència de l’administració per a la gestió dels serveis socials a Formentera”. El document, per exemple, ha afegit el conseller, “permetrà començar el servei en la nova residència per a persones dependents”.
Condecoració al cap de la policia local
El Ple també ha donat suport per unanimitat a la proposta de condecoració pels trenta anys de servei al cap de policia local. Aquesta distinció es lliura als membres de la policia local quan compleixen trenta anys de servei en qualsevol cos de la policia local i que hagin tengut una trajectòria professional destacada.
Servei de menjador escolar
D’altra banda, s’ha presentat una moció d’urgència per aprovar l’ordenança reguladora del preu públic per al servei de menjador escolar als centres educatius públics d’infantil i primària de Formentera. Amb l’inici del nou curs escolar 2022-2023, s’oferirà un servei de menús escolars per als centres educatius públics d’infantil i primària, la gestió del qual anirà a càrrec del Consell Insular de Formentera. Aquest servei s’oferirà a través d’un conveni amb la Conselleria d’Educació del Govern, ja que no hi havia empreses interessades.
Unitat d’hospitalització a domicili
El Ple també ha aprovat per unanimitat una proposta presentada per l’oposició i transaccionada amb l’equip de govern d’instar el Govern balear a donar les passes necessàries per crear la unitat d’hospitalització a domicili de Formentera i de continuar treballant com fins ara per augmentar les prestacions sanitàries i garantir una sanitat pública universal i de qualitat com a dret fonamental bàsic. El conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, ha destacat que “crec que és just reconèixer l’esforç que està fent l’administració pública per garantir la qualitat assistencial de l’hospital” i ha assenyalat que
“és el moment de reprendre aquest projecte que millorarà les prestacions sanitàries a Formentera”.
Contracta del servei de recollida de residus i neteja
L’equip de govern (GxF i PSOE) i l’oposició (Sa Unió) han presentat una proposta conjunta relativa a la contracta del servei de recollida de residus i neteja que acorda vetlar pel compliment de la recollida selectiva de les fraccions de paper cartó, envasos lleugers, vidre, rebuig i matèria orgànica per incrementar les ràtios de recollida selectiva del municipi; així com incentivar l’ús de la deixalleria i de la planta de transferència perquè no
es produeixi l’abandonament de residus voluminosos ni dels residus que no tenen cabuda als contenidors del carrer. La proposta també inclou estudiar la possibilitat d’incrementar els mitjans adscrits a l’actual contracta de forma transitòria i fins que s’adjudiqui la nova contracta per millorar la neteja viària, de les nostres platges i del servei en general, així com exigir a l’empresa concessionària del servei que optimitzi els recursos humans i materials per millorar el servei.